2 % PARAMA SKUODO MENO MOKYKLAI

Gerbiami tėveliai,

Dėkojame už 2017 metais į Skuodo meno mokyklos sąskaitą pervestus 2 % pajamų mokesčio. Šias lėšas skyrėme:

  • Tradicinių Meno mokyklos renginių organizavimui: Rugsėjo 1–sios, Mokytojų dienos, Kovo 11-osios minėjimams, Kalėdiniams koncertams ir kt.
  • Konkursų, festivalių dalyvių mokesčių ir edukacinių išvykų apmokėjimui.

Šiais, 2018 metais, kaip ir ankstesniais, Jūsų 2 % paramą ketiname skirti konkursų dalyvių mokesčių apmokėjimui, renginių ir edukacinių išvykų mokiniams organizavimui, mokinių skatinimui, Mokyklos materialinės bazės turtinimui.

Būsime dėkingi, jei iki gegužės 1 dienos 1 – 2 % procentus savo pajamų mokesčio pervesite į Meno mokyklos sąskaitą numatytų priemonių įgyvendinimui.

Skuodo meno mokyklos bendruomenė

Dėl 2 % Mokesčių inspekcijoje ar internete pildoma FORMA FR 0512 versija 02:

1      Asmens kodas

2      Telefono Nr.

3V   Vardas

3P   Pavardė

4      Adresas

5      2017

6S    x

E1    2

E2   191646028

E3   Skuodo meno mokykla

E4   2.00 arba 1.00  (jeigu skiriate vieną procentą)

E5  pildoma, jei norima skirti paramą keliems metams iš eilės, pvz.: už 2017 metus, rašykite iki 2018, jei norite 2 metų paramą skirti mums, žymėkite 2019, o jei 3 ar 4 metų paramą – atitinkamai 2020 ir 2021. Jums nereikės pildyti deklaracijos – Jūsų nurodymai bus vykdomi savaime.