2 % PARAMA SKUODO MENO MOKYKLAI

Gerbiami tėveliai,

Dėkojame už 2018 metais į Skuodo meno mokyklos sąskaitą pervestus 1 – 2 % pajamų mokesčio.

Šiais, 2019 metais, kaip ir ankstesniais, – Jūsų paramą ketiname skirti konkursų dalyvių mokesčių apmokėjimui, renginių ir edukacinių išvykų mokiniams organizavimui, mokinių skatinimui, Mokyklos materialinės bazės turtinimui.

Būsime dėkingi, jei iki gegužės 1 dienos 1 – 2 % procentus savo pajamų mokesčio pervesite į Meno mokyklos sąskaitą numatytų priemonių įgyvendinimui.

Skuodo meno mokyklos bendruomenė

Dėl 2 % paramos teikimo Mokesčių inspekcijoje ar internete pildoma FORMA FR 0512 versija 04:

1      Asmens kodas

2      Telefono Nr.

3V   Vardas

3P   Pavardė

4      Adresas

5      2018

6S    x

E1    2

E2   191646028

E3   Skuodo meno mokykla

E4   2,00 arba 1,00  (jeigu skiriate vieną procentą)

E5  pildoma, jei norima skirti paramą keliems metams iš eilės, pvz.: už 2018 metus, rašykite iki 2019, jei norite 2 metų paramą skirti mums, žymėkite 2020, o jei 3 ar 4 metų paramą – atitinkamai 2021 ir 2022. Jums nereikės kiekvienais metais pildyti deklaracijos – Jūsų nurodymai bus vykdomi savaime.