Tėvams ir mokiniams

INTEGRUOTA ANKSTYVOJO UGDYMO PROGRAMA

Skuodo meno mokykla kviečia vaikus mokytis pagal integruotą ankstyvojo meninio ugdymo programą, skirtą 5-7 m. vaikams. Programą sudaro 5 mokomieji dalykai:

  • Dainavimo programa „Talk and sing“ (1 val./sav.)
  • Muzikavimo pradmenys (1 val./sav.)
  • Dailės pradmenys (1 val./sav.)
  • Pramoginis šokis (1 val./sav.)
  • Klasikinis šokis (1 val./sav.)

Grupiniams užsiėmimams maksimaliai skiriamos 5 savaitinės valandos. Siekiant užtikrinti vaikų ir jų šeimų poreikius, grupę lankantys vaikai gali pasirinkti norimus mokomuosius dalykus. Tačiau atlygis už neformalųjį švietimą išliks nepakitęs (15 eur/mėn).

Programos trukmė – 1 metai.


PASIKEITIMAI DĖL MOKESČIO LENGVATŲ TAIKYMO

Atlyginimo dydis už FŠPU (mokestis už mokslą Meno mokykloje) atitinkamai perskaičiuojamas, jei mokinys, dėl ligos, nelankė Meno mokyklos ne mažiau kaip 10 darbo dienų. Grįžus į mokyklą po ligos per savaitę būtina pristatyti gydytojo pažymą, skirtą Meno mokyklai.


Atlyginimo už neformalųjį švietimą tvarkos aprašas


Mokinių elgesio taisyklės