Tėvams ir mokiniams

 


PASIKEITIMAI DĖL MOKESČIO LENGVATŲ TAIKYMO

Atlyginimo dydis už FŠPU (mokestis už mokslą Meno mokykloje) atitinkamai perskaičiuojamas, jei mokinys, dėl ligos, nelankė Meno mokyklos ne mažiau kaip 10 darbo dienų. Grįžus į mokyklą po ligos per savaitę būtina pristatyti gydytojo pažymą, skirtą Meno mokyklai.


Atlyginimo už neformalųjį švietimą tvarkos aprašas


Mokinių elgesio taisyklės