Tėvams ir mokiniams

MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į SKUODO MENO MOKYKLĄ

Gerbiami tėveliai!!!

  • Galvojate kaip ir kur papildomai ugdysite savo vaikus?
  • Skuodo meno mokykla, Ylakių ir Mosėdžio skyriai kviečia mokytis muzikos, dailės bei choreografijos.
  • Muzikos skyriuje galima rinktis solinį/ansamblinį dainavimą arba muzikuoti pasirinktu instrumentu: fortepijonu, smuiku, kanklėmis, birbyne, lumzdeliu, akordeonu, saksofonu, klarnetu, trimitu, gitara, mušamaisiais instrumentais.
  • Prašymai priimami ir išsamesnė informacija teikiama Skuodo meno mokyklos administracijoje visą rugpjūčio mėn. nuo 9.00 iki 16.00 (pietų pertrauka 12.00 – 13.00).

PASIKEITIMAI DĖL MOKESČIO LENGVATŲ TAIKYMO

Atlyginimo dydis už FŠPU (mokestis už mokslą Meno mokykloje) atitinkamai perskaičiuojamas, jei mokinys, dėl ligos, nelankė Meno mokyklos ne mažiau kaip 10 darbo dienų. Grįžus į mokyklą po ligos per savaitę būtina pristatyti gydytojo pažymą, skirtą Meno mokyklai.


Atlyginimo už neformalųjį švietimą tvarkos aprašas


Mokinių elgesio taisyklės