Dailė

Dailės skyrius Skuodo meno mokykloje įkurtas 1997 metais spalio 1 dieną. Šiame skyriuje  vaikai supažindinami su įvairiomis dailės technikomis, mokomi kompozicijos, tapybos, skulptūros, lipdybos, piešimo ir dailės pažinimo. Dailės ugdymo programa trunka septynerius metus. 7 – 10 metų amžiaus vaikai mokosi pagal pradinio dailės ugdymo programą (trukmė – 3 metai), 11 metų ir vyresni vaikai mokosi pagal pagrindinio dailės ugdymo programą (trukmė – 4 metai). Baigusiems mokyklą mokiniams, sudaroma galimybė lankyti dailės studiją.

Organizuojamos mokomosios – pažintinės ekskursijos į parodas, muziejus, studentų darbų peržiūras. Tikslingas ir kompleksiškas dailės ugdymas padeda formuoti kūrybingą asmenybę.

Dailės skyriaus mokytojai

Dailės skyriaus mokytojai :

Skyriaus vedėjas mokytojas metodininkas Rimantas Eidėjus, 1986 m. baigė M. K. Čiurlionio meno mokyklą, 1986 – 1993 m. studijavo skulptūrą Vilniaus dailės akademijoje. Kuria memorialines formas, medalius, portretus, dekoratyvines skulptūras. Šešių Lietuvos banko leidžiamų kolekcinių proginių monetų autorius. Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

Mokytoja metodininkė Jurgita Eidėjienė, 1983 – 1987 m. lankė Kauno dailės mokyklą, 1994 m. įgijo tekstilės specialybę Vilniaus dailės akademijoje, 2000 – 2002 m. studijavo VDA Kauno institute magistrantūrą. Kuria spalvotus lino raižinių estampus, gobelenus, sieninę tapybą, dekoratyvinę skulptūra. Dalyvauja parodose, simpoziumuose. Bendradarbiauja su Varnių Vyskupystės muziejumi, yra sukūrusi vyskupo M.Valančiaus parodos vizualizaciją.

Dailės mokytoja metodininkė Jolanta Milerienė 1997 m. baigė Šiaulių pedagoginio instituto (dabar Šiaulių universitetas) dailės ir technologijų bakalauro studijas. Tais pačiais metais pradėjo dirbti Meno mokyklos dailės skyriuje. Kuria privačių interjerų, baldų projektus, interjerų detales. Domisi papuošalų, aksesuarų kūrimu. Dirba tapybos ant šilko technika.

Skuodo meno mokyklos dailės skyriuje sukurta gera materialinė bazė. Užsiėmimai vyksta trijuose gerai įrengtose dailės klasėse. Sukaupta gausi modelių kolekcija: buities daiktų, gyvūnų iškamšų, gipsinių geometrinių figūrų ir gipsinių galvų modelių. Turime galimybę spausti lino raižinius, išdegti keramikos dirbinius, lieti gipsą, austi kilimus, drožinėti,  fotografuoti. Baigiamuosius darbus moksleiviai yra atlikę aliejinės tapybos, spaudos, dizaino, metalo plastikos, mozaikos, keramikos technikomis, naudojami ir konceptualaus meno sprendimai bei naujosios technologijos.

Dailės skyriaus mokinių kūrybinių darbų paroda „Spalvos bibliotekoje“

Klaipėdos tarptautinio violončelės festivalis – konkursas „Violončelės pleneras“

Akimirkos iš Dailės skyriaus mokinių veiklos

Mokinių kūrybos darbų parodos rengiamos, Skuodo kultūros centre, Skuodo savivaldybėje, muziejuje, vaikų bibliotekoje, informacijos centre, nuolat keičiama ekspozicija meno mokyklos hole. Skuodo meno mokyklą garsina vykusios parodos ir jų pristatymai Lietuvos Respublikos seime, JAV Lietuvos ambasadoje, pedagogų profesinės raidos centre Vilniuje, Telšių parodų salėse, Vilniaus pedagoginiame universitete, Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės bibliotekoje. Mokinių darbai reprezentuoja mokyklą.


2019 metų absolventų baigiamieji darbai
  • Augustas Batakis „Undinė“ (mokyt. Rimantas Eidėjus)
  • Ugnė Rimgailaitė „Ryšys“ (mokyt. Rimantas Eidėjus)
  • Agnė Rusteikytė „Seno miesto istorija“ (mokyt. Jolanta Milerienė)
  • Gabrielė Viščiūnaitė „Mano pasaka“ (mokyt. Jolanta Milerienė)
  • Gintarė Šilgalytė Natiurmortas su fazanu (mokyt. Jurgita Eidėjienė)
  • Marta Zalanskytė „Be pavadinimo“ (mokyt. Jurgita Eidėjienė)

2017 metų absolventų baigiamieji darbai
  • Emilija Mockutė „Mažasis princas“ (mokyt. Jurgita Eidėjienė),
  • Austėja Viršilaitė „Vaizduotės žiedai“ (mokyt. Jolanta Milerienė),
  • Gabija Kontautaitė „San Marinas“ (mokyt. Rimantas Eidėjus),
  • Rugilė Mileriūtė „Mandala“ (mokyt. Jolantą Milerienė).

2016 metų absolventų baigiamieji darbai


2015 metų absolventų baigiamieji darbai


Dailės skyriaus absolventai