Choreografija

Šokis – tai poema, o kiekvienas judesys – žodis.

Mata Hari

Choreografijos skyrius įkurtas 1991 metais. Vaikai mokomi tautinio, klasikinio, folklorinio, charakterinio, pramoginio ir šiuolaikinio šokių. Choreografijos ugdymo programa trunka septynerius metus. Mokiniai gali pasirinktinai lankyti: Tautinio, Pramoginio, Klasikinio, Šiuolaikinio šokio bei Pučiamųjų orkestro šokėjų kolektyvus.

Šokio paslapčių vaikus moko choreografijos mokytojos:

      • mokytoja Akvilė Andriuškienė
      • vyr. mokytoja Nijolė Dapšauskienė
      • vyr. mokytoja Rima Pielikė

Šokėjams akompanuoja koncertmeisterės: Laima Pabriežaitė ir Lina Gūžienė.

Skyriaus mokytojai puikiai paruošia savo mokinius koncertams, festivaliams, konkursams. Kiekvienais mokslo metais rengia pusmečio atsiskaitymus mokinių tėvams, Kalėdinius koncertus. Dalyvauja Motinos dienai, Muzikos dienai, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, Europos dienai paminėti skirtuose renginiuose, vyksta į Lietuvos moksleivių bei Pasaulio lietuvių dainų šventes.