Mokytojai

Pavardė, vardas Mokytojo kvalifikacinis laipsnis Mokomieji dalykai
DAILĖ – Skuodo meno mokykla
Eidėjus Rimantas Mokytojas metodininkas Piešimas, skulptūra, dailės pažinimas
Eidėjienė Jurgita Mokytoja metodininkė Tapyba, kompozicija, piešimas, dailės pažinimas
Milerienė Jolanta Mokytoja metodininkė Tapyba, kompozicija, dailės pažinimas
DAILĖ – Ylakių skyrius
Daukšienė Neringa Mokytoja metodininkė Piešimas, skulptūra, dailės pažinimas
Daukšienė Sonata Mokytoja Tapyba, kompozicija
Šilinskaitė Inga Mokytoja metodininkė Tapyba, kompozicija
CHOREOGRAFIJA – Skuodo meno mokykla
Andriuškienė Akvilė Mokytoja Pramoginis šokis
Dapšauskienė Nijolė Vyr. mokytoja Tautinis šokis, klasikinis šokis, liaudies sceninis šokis, folklorinis šokis, orkestro šokėjų grupė
Pielikė Rima Vyr. mokytoja Tautinis šokis, klasikinis šokis, liaudies sceninis šokis
MUZIKA – Skuodo meno mokykla
Andreikus Gintas Vyr. mokytojas Saksofonas, klarnetas
Andriekuvienė Daiva Vyr. mokytoja Akordeonas
Andriuškienė Kazimiera Mokytoja metodininkė Fortepijonas
Eiva Mykolas Mokytojas Mušamieji instrumentai, gitara
Gilienė Danguolė Mokytoja Akordeonas
Gūžienė Lina Mokytoja Smuikas
Jakutienė Vilija Vyr. mokytoja Smuikas
Jonaitienė Lina Mokytoja Kanklės
Jonaitis Tadas Mokytojas metodininkas Birbynė, lumzdelis
Mineikis Sigitas Mokytojas Fortepijonas
Pabriežaitė Laima Mokytoja Antrasis instrumentas (pianinas)
Pajarskienė Vita Vyr. mokytoja Solfedžio
Remezienė Raimonda Mokytoja metodininkė Chorinis dainavimas, solinis dainavimas,  muzikos istorija
Rušinskas Bronislovas Mokytojas Trimitas, pučiamųjų instrumentų orkestras
Venckus Kamilijus Vyr. mokytojas Saksofonas, klarnetas
Žiemelienė Sigita Vyr. mokytoja Solfedžio, choras
MUZIKA – Ylakių skyrius
Daukšas Juozas Mokytojas Solfedžio, muzikos istorija
Kosteckas Algimantas Vyr. mokytojas Trimitas
Matutis Algimantas Mokytojas metodininkas Chorinis dainavimas, solfedžio
Narvilienė Asta Vyr. mokytoja Kanklės
Odinienė Estrėja Eglė Vyr. mokytoja Fortepijonas
MUZIKA – Mosėdžio skyrius
Gilienė Danguolė Mokytoja Akordeonas
Jakutienė Vilija Vyr. mokytoja Smuikas, fortepijonas
Jonaitienė Lina Mokytoja Kanklės
Jonaitis Tadas Mokytojas metodininkas Birbynė, lumzdelis
Pajarskienė Vita Vyr. mokytoja Chorinis dainavimas, solfedžio, choras