Mokytojai

Eil. Nr. Pavardė, vardas Mokytojo kvalifikacinis laipsnis Mokomieji dalykai
DAILĖ – Skuodo meno mokykla
1. Eidėjus Rimantas Mokytojas metodininkas Piešimas, skulptūra, dailės pažinimas
2. Eidėjienė Jurgita Mokytoja metodininkė Tapyba, kompozicija, piešimas, dailės pažinimas
3. Milerienė Jolanta Mokytoja metodininkė Tapyba, kompozicija, dailės pažinimas
DAILĖ – Ylakių skyrius
4. Daukšienė Neringa Mokytoja metodininkė Piešimas, skulptūra, dailės pažinimas
5. Šilinskaitė Inga Mokytoja metodininkė Tapyba, kompozicija
CHOREOGRAFIJA – Skuodo meno mokykla
6. Andriuškienė Akvilė Mokytoja Pramoginis šokis
7. Dapšauskienė Nijolė Vyr. mokytoja Tautinis šokis, klasikinis šokis, liaudies sceninis šokis, folklorinis šokis, orkestro šokėjų grupė
8. Pielikė Rima Vyr. mokytoja Tautinis šokis, klasikinis šokis, liaudies sceninis šokis
MUZIKA – Skuodo meno mokykla
9. Andreikus Gintas Vyr. mokytojas Saksofonas, klarnetas
10. Andriekuvienė Daiva Vyr. mokytoja Akordeonas
11. Andriuškienė Kazimiera Mokytoja metodininkė Fortepijonas
12. Eiva Mykolas Mokytojas Mušamieji instrumentai, gitara
13. Gilienė Danguolė Mokytoja Akordeonas
14. Gūžienė Lina Mokytoja Smuikas
15. Jakutienė Vilija Vyr. mokytoja Smuikas
16. Jonaitienė Lina Mokytoja Kanklės
17. Jonaitis Tadas Mokytojas metodininkas Birbynė, lumzdelis
18. Mineikis Sigitas Mokytojas Fortepijonas
19. Pabriežaitė Laima Mokytoja Antrasis instrumentas (pianinas)
20. Pajarskienė Vita Vyr. mokytoja Solfedžio
21. Remezienė Raimonda Mokytoja metodininkė Chorinis dainavimas, solinis dainavimas,  muzikos istorija
22. Rušinskas Bronislovas Mokytojas Trimitas, pučiamųjų instrumentų orkestras
23. Venckus Kamilijus Vyr. mokytojas Saksofonas, klarnetas
24. Žiemelienė Sigita Vyr. mokytoja Solfedžio, choras
MUZIKA – Ylakių skyrius
25. Daukšas  Vidmantas Vyr. mokytojas Akordeonas
26. Daukšas Juozas Mokytojas Solfedžio, muzikos istorija
27. Kosteckas Algimantas Vyr. mokytojas Trimitas
28. Matutis Algimantas Mokytojas metodininkas Chorinis dainavimas, solfedžio
29. Narvilienė Asta Vyr. mokytoja Kanklės
30. Odinienė Estrėja Eglė Vyr. mokytoja Fortepijonas
MUZIKA – Mosėdžio skyrius
Gilienė Danguolė Mokytoja Akordeonas
Jakutienė Vilija Vyr. mokytoja Smuikas, fortepijonas
Jonaitienė Lina Mokytoja Kanklės
Jonaitis Tadas Mokytojas metodininkas Birbynė, lumzdelis
Pajarskienė Vita Vyr. mokytoja Chorinis dainavimas, solfedžio, choras