Mokytojai

Eil. Nr. Pavardė, vardas Mokytojo kvalifikacinis laipsnis Mokomieji dalykai
DAILĖ – Skuodo meno mokykla
1. Eidėjus Rimantas Mokytojas metodininkas Piešimas, skulptūra, dailės pažinimas
2. Eidėjienė Jurgita Mokytoja metodininkė Tapyba, kompozicija, piešimas, dailės pažinimas
3. Milerienė Jolanta Mokytoja metodininkė Tapyba, kompozicija, dailės pažinimas
DAILĖ – Ylakių skyrius
4. Daukšienė Neringa Mokytoja metodininkė Piešimas, grafika
5. Daukšienė Sonata Mokytoja Tapyba, dizainas
CHOREOGRAFIJA – Skuodo meno mokykla
6. Dapšauskienė Nijolė Vyr. mokytoja Tautinis šokis, klasikinis šokis, folklorinis šokis
7. Norvilienė Dalia Vyr. mokytoja Tautinis šokis, klasikinis šokis, charakterinis šokis, pramoginis šokis
MUZIKA – Skuodo meno mokykla
8. Andreikus Gintas Vyr. mokytojas Saksofonas, klarnetas
9. Andriekuvienė Daiva Vyr. mokytoja Akordeonas
10. Andriuškienė Kazimiera Mokytoja metodininkė Fortepijonas
11. Eiva Mykolas Mokytojas Mušamieji instrumentai, gitara
12. Gilienė Danguolė Mokytoja Akordeonas
13. Gūžienė Lina Mokytoja Smuikas
14. Jakutienė Vilija Vyr. mokytoja Smuikas
15. Jonaitienė Lina Mokytoja Kanklės
16. Jonaitis Tadas Mokytojas Birbynė
17. Kazankovienė Seva Mokytoja metodininkė Kanklės
18. Mineikis Sigitas Mokytojas Fortepijonas
19. Pabriežaitė Laima Mokytoja Antrasis instrumentas (pianinas)
20. Pajarskienė Vita Vyr. mokytoja Solfedžio
21. Remezienė Raimonda Mokytoja metodininkė Chorinis dainavimas, solinis dainavimas,  muzikos istorija
22. Rušinskas Bronislovas Mokytojas Trimitas, pučiamųjų instrumentų orkestras
23. Venckus Kamilijus Vyr. mokytojas Saksofonas, klarnetas
24. Žiemelienė Sigita Vyr. mokytoja Solfedžio
MUZIKA – Ylakių skyrius
25. Daukšas Juozas Mokytojas Solfedžio, muzikos istorija
Jonaitis Tadas Mokytojas Birbynė
26. Kosteckas Algimantas Vyr. mokytojas Trimitas
27. Matutis Algimantas Mokytojas metodininkas Chorinis dainavimas, solfedžio
28. Narvilienė Asta Vyr. mokytoja Kanklės
29. Odinienė Estrėja Eglė Vyr. mokytoja Fortepijonas
MUZIKA – Mosėdžio skyrius
Gilienė Danguolė Mokytoja Akordeonas
Jakutienė Vilija Vyr. mokytoja Smuikas, fortepijonas
Jonaitienė Lina Mokytoja Kanklės
Jonaitis Tadas Mokytojas Birbynė, klarnetas, saksofonas
Pajarskienė Vita Vyr. mokytoja Chorinis dainavimas, solfedžio