Ylakių skyrius

Ylakių skyrius įkurtas 1989m. mokytojo entuziasto Algimanto Matučio ir buvusio Ylakių vidurinės mokyklos direktoriaus Algimanto Krasausko pastangomis. Nuo pat įkūrimo pradžios iki 2012 m. skyriui vadovavo mokytoja Dzintra Šukienė, 2012 – 2016 m. – vyr. mokytoja Estrėja Eglė Odinienė, šiuo metu skyriaus metodinę veiklą organizuoja mokytojas Juozas Daukšas.

Ylakių skyriuje mokoma šių dalykų: fortepijono, akordeono, trimito, birbynės, kanklių, chorinio dainavimo ir dailės.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Skyriaus pedagogai:

  • Mokytojas Juozas Daukšas – (solfedžio, muzikos istorija);
  • Vyr. mokytoja Estrėja Eglė Odinienė (fortepijonas);
  • Vyr. mokytojas Vidmantas Daukšas (akordeonas, choras);
  • Vyr. mokytojas Algimantas Kosteckas (trimitas);
  • Mokytojas Tadas Jonaitis (birbynė);
  • Vyr. mokytoja Asta Narvilienė (kanklės);
  • Mokytojas metodininkas Algimantas Matutis (chorinis dainavimas, solfedžio);
  • Mokytoja metodininkė Neringa Daukšienė ir mokytoja Sonata Daukšienė (dailė).

YLAKIŲ SKYRIAUS VEIKLA:

Liaudies instrumentų ansamblis (vadovai: vyr. mokytoja A. Narvilienė ir mokytojas T. Jonaitis) bei jaunieji birbynininkai ir kanklininkės aktyviai  dalyvauja visuose regioniniuose ir respublikiniuose festivaliuose bei konkursuose.


Akordeonininkų ansamblis (vadovas vyr. mokytojas V. Daukšas) dalyvauja visuose skyriaus rengiamuose koncertuose, kartu su Skuodo meno mokyklos akordeonininkais vyksta į rajoninius bei regioninius festivalius.


Fortepijono klasės mokiniai kasmet dalyvauja rajoniniame ansamblių konkurse, taip pat regioniniuose ir respublikiniuose solistų konkursuose. Be to, jų atliekami kūriniai puošia kiekvieną skyriaus muzikinį renginį.


Ylakių skyriaus trimitininkai – tai didelė parama Skuodo meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestrui, kuris dažnai koncertuoja ne tik Skuodo rajone, bet ir visoje Žemaitijoje bei už jos ribų.


Kiekvienais metais Ylakių skyriaus vaikų choras kartu su chorinio dainavimo mokiniais dalyvauja Skuode rengiamoje dainų šventėje bei rajoninėje moksleivių šventėje “O mes vaikai, o mes pasaulis”. Per kalėdines šventes vaikų choras gieda giesmes Ylakių bažnyčioje.


Dailės skyriuje mokiniai aktyviai dalyvauja įvairiuose jaunųjų dailininkų konkursuose, vyksta į pažintines ekskursijas. Džiugu, kad į dailės specialybę stoja vyresnių klasių mokiniai ir baigia būdami dvyliktokai. Labai dažnai tai nulemia jų darbų kokybę, nors vyresnių klasių mokiniai būna ypatingai užsiėmę įvairia mokslo ir popamokine veikla. Dailės skyriaus mokiniai tarsi vedliai meno labirintuose ir pavyzdžiai aplinkiniams. Tokių mokinių dėka keičiasi supratimas, auga kultūrinė kokybė, draugai turi į ką lygiuotis.


2015 METŲ LAIMĖJIMAI

Rajoninė dailės olimpiada

2015 m. vasario 26 d. Skuode vyko rajoninė dailės olimpiada. Šių metų tema – ,,Lietuvos dvarų istorija“. Sveikiname Teresę Savickaitę (mokyt. Sonata Daukšienė) užėmus III-ąją vietą.

Kazimiero Biliūno festivalis-konkursas

2015 m. vasario 28 d. Klaipėdoje vyko V respublikinis Kazimiero Biliūno tautinių muzikos instrumentų ansamblių ir orkestrų festivalis – konkursas. Sveikiname Vakarį Jonauską, Eimantą Daubarį, Roką Šmitą, Nojų Narvilą ir jų mokytoją Tadą Jonaitį savo pogrupyje užėmus I-ąją vietą. 

XII respublikinis Jono Švedo konkursas

2015 m. kovo 7-8 d. Vilniuje vyko XII respublikinis Jono Švedo liaudies instrumentų atlikėjų konkursas. Jame dalyvavo kanklininkė Ugnė Genčaitė (mokyt. Asta Narvilienė) ir birbynininkas – Nojus Narvilas (mokyt. Tadas Jonaitis). Sveikiname mokinius ir mokytojus, pelniusius laureatų diplomus.

Etiudų konkursas

2015 m. kovo 20 d.  fortepijono specialybės mokinys Jonas Jevaišas (mokyt. Estrėja Odinienė) dalyvavo VI Žemaitijos krašto muzikos ir meno mokyklų etiudų konkurse Kretingoje. Sveikiname Joną, savo grupėje tapus II-os vietos laureatu.

Kanklininkių olimpiada ,,Skambiosios stygos“

2015 m. balandžio 11 d. Klaipėdoje vyko II-oji respublikinė jaunųjų kanklininkių olimpiada ,,Skambiosios stygos“. Sveikiname Nedą Žutautaitę (mokyt. Asta Narvilienė), kuri savo grupėje pelnė III-čio laipsnio diplomą.


Kiekvienais metais skyriaus mokytojai organizuoja jau tradiciniais tapusius koncertus, skirtus Motinos, Muzikos, Nepriklausomybės dienai paminėti, Kalėdinius koncertus. Taip pat gražia tradicija tapo Ylakių bažnyčioje rengiama Atvelykio šventė, po mišių pasibaigianti iškilmingu Ylakių skyriaus mokytojų bei mokinių koncertu. Be to, skyriaus kolektyvai aktyviai prisijungia prie Ylakių gimnazijos ar kultūros centro rengiamų koncertinių programų. Džiugu, kad glaudus bendradarbiavimas su Ylakių gimnazija, Ylakių kultūros centru bei Skuodo meno mokykla leidžia tęsti žymių kompozitorių pradėtą muzikinį darbą, vykdyti Ylakių bendruomenės švietėjišką kultūrinę veiklą.