Ylakių skyrius

Ylakių skyrius įkurtas 1989m. mokytojo entuziasto Algimanto Matučio ir buvusio Ylakių vidurinės mokyklos direktoriaus Algimanto Krasausko pastangomis. Nuo pat įkūrimo pradžios iki 2012 m. skyriui vadovavo mokytoja Dzintra Šukienė, 2012 – 2016 m. – vyr. mokytoja Estrėja Eglė Odinienė, šiuo metu skyriaus metodinę veiklą organizuoja mokytojas Juozas Daukšas.

Ylakių skyriuje mokoma šių dalykų: fortepijono, akordeono, trimito, kanklių, chorinio dainavimo ir dailės.

Skyriaus pedagogai:

  • Mokytojas Juozas Daukšas – (solfedžio, muzikos istorija);
  • Vyr. mokytoja Estrėja Eglė Odinienė (fortepijonas);
  • Vyr. mokytojas Algimantas Kosteckas (trimitas);
  • Vyr. mokytoja Asta Narvilienė (kanklės);
  • Mokytojas metodininkas Algimantas Matutis (chorinis dainavimas, solfedžio);
  • Mokytoja metodininkė Neringa Daukšienė ir mokytoja Sonata Daukšienė (dailė).

Kiekvienais metais skyriaus mokytojai organizuoja jau tradiciniais tapusius koncertus, skirtus Motinos, Muzikos, Nepriklausomybės dienai paminėti, Kalėdinius koncertus. Taip pat gražia tradicija tapo Ylakių bažnyčioje rengiama Atvelykio šventė, po mišių pasibaigianti iškilmingu Ylakių skyriaus mokytojų bei mokinių koncertu. Be to, skyriaus kolektyvai aktyviai prisijungia prie Ylakių gimnazijos ar kultūros centro rengiamų koncertinių programų. Džiugu, kad glaudus bendradarbiavimas su Ylakių gimnazija, Ylakių kultūros centru bei Skuodo meno mokykla leidžia tęsti žymių kompozitorių pradėtą muzikinį darbą, vykdyti Ylakių bendruomenės švietėjišką kultūrinę veiklą.