Mosėdžio skyrius

Skuodo savivaldybės Tėvų ir moksleivių asociacijos bei Skuodo meno mokyklos direktorės Anelės Raugienės pastangomis 2002 m. buvo įkurtas Mosėdžio skyrius. Metodinę veiklą skyriuje organizuoja vyr. mokytoja Vita Pajarskienė. Neformalus švietimas skyriuje vykdomas pagal pradinio muzikinio ugdymo programą – trejus metus.

Skyriuje mokoma chorinio dainavimo bei muzikuoti šiais instrumentais: fortepijonu, akordeonu, smuiku, kanklėmis, birbyne ir lumzdeliu.

Skyriuje dirba šie pedagogai:

 • vyr. mokytoja Vita Pajarskienė (chorinis dainavimas, solfedžio);
 • mokytoja Lina Jonaitienė (kanklės);
 • mokytoja Danguolė Gilienė (akordeonas);
 • vyr. mokytoja Vilija Jakutienė (smuikas, fortepijonas);
 • mokytojas metodininkas Tadas Jonaitis (birbynė, lumzdelis).

SKYRIAUS VEIKLA

Kasmet organizuojami tradiciniai muzikiniai skyriaus renginiai: mokslo metų pradžios šventė, Kalėdinė popietė ir pradinio ugdymo programos baigimo šventė, organizuojama pavasarį.

Gabiausi skyriaus mokiniai dalyvauja įvairiuose regioniniuose konkursuose ir festivaliuose:

  • B. Dvariono (Klaipėdoje), Etiudų (Kretingoje) konkursuose;
  • Festivalyje „Pajūrio klavišai“ (Palangoje), „Lietuviškos muzikos“ festivalyje (Ylakiuose) ir kt.;
  • Festivalis „Lietuva, Tėvyne mūsų“ (Sedoje);
  • Respublikiniuose A. Smoskaus jaunųjų birbynės atlikėjų bei J. Švedo tautinių instrumentų atlikėjų konkursuose;

Skyriaus jaunieji atlikėjai taip pat aktyviai įsijungia į gimnazijos popamokinę veiklą, koncertuoja Mosėdžio miestelio kultūriniuose renginiuose, dalyvauja pažintiniuose muzikos instrumentų pristatymuose Mosėdžio vaikų lopšelyje darželyje.