Mosėdžio skyrius

Skuodo savivaldybės Tėvų ir moksleivių asociacijos bei Skuodo meno mokyklos direktorės Anelės Raugienės pastangomis 2002 m. buvo įkurtas Mosėdžio skyrius. Metodinę veiklą skyriuje organizuoja vyr. mokytoja Vita Pajarskienė. Neformalus švietimas skyriuje vykdomas pagal pradinio muzikinio ugdymo programą – trejus metus.

Skyriuje mokoma chorinio dainavimo bei muzikuoti šiais instrumentais: fortepijonu, akordeonu, smuiku, kanklėmis, birbyne, lamzdeliu, klarnetu, saksofonu.

Šiuo metu skyriuje dirba šie pedagogai:

  • vyr. mokytoja Vita Pajarskienė (chorinis dainavimas, solfedžio);
  • mokytoja Lina Jonaitienė (kanklės);
  • mokytoja Danguolė Gilienė (akordeonas);
  • vyr. mokytoja Vilija Jakutienė (smuikas, fortepijonas);
  • mokytojas Tadas Jonaitis (birbynė, lamzdelis, klarnetas, saksofonas).

 

SKYRIAUS VEIKLA

Gabiausi skyriaus mokiniai dalyvauja įvairiuose regioniniuose konkursuose ir festivaliuose:

  • B. Dvariono (Klaipėdoje), Etiudų (Kretingoje) konkursuose;
  • Festivalyje „Pajūrio klavišai“ (Palangoje), „Lietuviškos muzikos“ festivalyje (Ylakiuose) ir kt.
  • Festivalis „Lietuva, Tėvyne mūsų“ (Sedoje).

Skyriaus kolektyvai aktyviai įsijungia į gimnazijos popamokinę veiklą; koncertuoja Mosėdžio miestelio kultūriniuose renginiuose; mokytojai rengia tradicinius kalėdinius, mokslo metų baigiamuosius koncertus; pažintinius renginius Mosėdžio vaikų lopšelyje darželyje.