Skuodo meno mokykla | Skuodo meno mokykla | Page 4

Sausio 28 d. vyko Skuodo meno mokyklos mokinių ir mokytojų surengta Pusiaužiemio šventė.

2015 m. lapkričio 27 d. Palangos St. Vainiūno muzikos mokykloje įvyko Žemaitijos zonos IV pianistų konkursas ,,Pajūrio klavyrai“. Konkurse dalyvavo virš 50 dalyvių. Skuodo meno mokyklą atstovavo Ema Milašiūtė 2kl., Saulė Jonušaitė 1kl. ir Karolina Kirsenkaitė 6kl. (mokytoja K. Andriuškienė); Dominyka Petrauskaitė 2kl. ir Lina Rušinskytė 4kl. (mokytoja S. Sokolova) bei Ugnė Genčaitė 3kl. (mokytoja E. Odinienė).

III vietos laureatėmis tapo Ema Milašiūtė ir Saulė Jonušaitė, o I vieta atiteko bei apdovanojimą už geriausiai atliktą romantizmo epochos kūrinį pelnė Karolina Kirsenkaitė. Likusioms pianistėms buvo įteikti padėkos raštai bei puikios atminimo dovanėlės.

2015 m. gruodžio 2 d. Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykloje vyko tarpmokyklinis projektas „Mokomės vieni iš kitų“. Buvo surengtas IV Žemaitijos ir Klaipėdos krašto muzikos (meno) mokyklų kanklininkių etiudo konkursas ir seminaras „Individualių raiškos būdų ir metodų taikymas muzikavimo pamokoje“. Etiudų konkurse dalyvavo ir mūsų Mokyklos II kl. mokinės: Karolina Gliožerytė (mokytoja Lina Jonaitienė), Lauryna Piečiutė ir Ugnė Genčaitė (mokytoja Asta Narvilienė). Už puikiai paruoštą etiudą moksleivės buvo apdovanotos laureatų diplomais.

Gruodžio 7 d. 17.30 val. – 1-3 kl. fortepijono ir styginių instrumentų skyriaus mokinių ir vaikų choro (vadovė A. Anužienė) kalėdinis koncertas (aktų salė).

Gruodžio 11 d. 16.00 val. – mokytojos R. Remezienės chorinio dainavimo klasės mokinių kalėdinis koncertas (308 kl.).

Gruodžio 14 – 17 d. – dailės skyriaus mokinių darbų paroda (mokyklos fojė).

Gruodžio 14 d. 14 val. – ankstyvojo ugdymo mokinių kalėdinis renginys (aktų salė).

Gruodžio 14 d. 17.30 val. – 4-6 kl. fortepijono ir styginių instrumentų skyriaus mokinių ir mokytojos A. Anužienės chorinio dainavimo klasės mokinių kalėdinis koncertas (aktų salė).

Gruodžio 15 d. 17.30 val. – choreografijos skyriaus mokinių kalėdinis renginys (215 kl.).

Gruodžio 15 d. 17.00 val. – mušamųjų ir gitaros būrelių mokinių kalėdinis koncertas (aktų salė).

Gruodžio 16 d. 17 val. – pučiamųjų skyriaus mokinių kalėdinis koncertas (aktų salė).

Gruodžio 16 d. 17 val. – akordeono skyriaus mokinių kalėdinis koncertas (215 kl.).

Gruodžio 17 d. 14 val. – Mosėdžio skyriaus kalėdinis koncertas (Mosėdžio gimnazijos aktų salė).

Gruodžio 21 d. 17 val. – tautinių instrumentų skyriaus mokinių kalėdinis koncertas (308 kl.).

Gruodžio 22 d. 15 val. – Ylakių skyriaus kalėdinis koncertas (Ylakių gimnazijos aktų salė).

Lapkričio 12 d. Skuodo meno mokyklos dailės skyriaus mokiniai ir mokytojai svečiavosi Adomo Brako dailės mokykloje Klaipėdoje. Ten jie susipažino su tos mokyklos istorija, apžiūrėjo gražiai įrengtas patalpas, pritaikytas jauniesiems menininkams, dalyvavo parodos „Žemaitijos jaunieji kūrėjai“ atidaryme. Parodoje buvo eksponuojami ir mūsų mokyklos mokinių darbai.

Šį edukacinį renginį muzikiniais garsais papuošė mūsų mokiniai: saksofonininkas Lukas Brencius ir pianistė Karolina Kirsenkaitė.

Renginyje dalyvavo socialiniai partneriai: Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla, Kretingos ir Skuodo meno mokyklos.

2015-09-22 Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka pristatė žemaitiškai rašytą pasakų knygą „Cīrulielis“(sudarytojas Edmundas Untulis), kurią iliustravo Skuodo meno mokyklos mokiniai. Mokinių, iliustravusių knygutę, mokytojos ir knygutės dailininkės –  Jurgita Eidėjienė ir Jolanta Milerienė.

Plungėje vykusioje XV jaunųjų menininkų kūrybos parodoje „Stanislovas Riauba – Žemaitijos Andersenas“, mūsų mokyklos dailės skyriaus mokinys Edvinas Šilgalis (mokytoja Jurgita Eidėjienė) už grafikos darbus pelnė laureato vardą.

Meno mokykla kviečia jau esamus ir būsimus mokinius!

Mokslo metų pradžios šventė Skuode vyks rugsėjo 1 d. 15 val.;

Ylakiuose – rugsėjo 2 d. 14 val.;

Mosėdyje – rugsėjo 2 d. 12 val.

Šiais metais siūlomos šios programos:

Renkama Ankstyvojo ugdymo grupė 5-7 m. vaikams. Ankstyvojo ugdymo programoje  numatyta vaikus supažindinti su keliomis meno raiškos galimybėmis: „Ritmika ir folkloras“, Dainavimo ir anglų k. integruota  programa „Talk and sing“, Dailės pradmenys, Sportiniai šokiai ir Klasikinis šokis. Tėvelių ir vaikų pageidavimu, galima rinktis 5 dalykų komplektą  arba pasirinkti savo krepšelį iš minėtų mokomųjų dalykų.

Dailės skyrius:

Į pradinio ugdymo programą (trukmė 1 – 3 metai) priimami 7- 10 metų vaikai. Į pagrindinio ugdymo programą (trukmė 4 metai) priimami 11 metų ir vyresni vaikai. Baigusiems pagrindinio ugdymo programą mokiniams, sudaroma galimybė lankyti dailės studiją. Prašome kreiptis visus norinčius piešti, nes yra galimybė formuoti Neformalaus vaikų švietimo grupes įvairių dailės krypčių ugdymui.

Choreografijos skyrius:

Į šokio meno pradinio ugdymo programą kviečiami 7-9 metų vaikai. Į pagrindinio ugdymo choreografijos programą gali būti priimami jau lankę choreografijos mokyklas mokiniai, atvykę iš kitų vietovių. Pirmokų šokėjų programoje – 3 mokomieji dalykai po 1 val. per savaitę: klasikinis,  pramoginis ir šiuolaikinis šokiai.

Muzikos skyrius:

Į pradinio ugdymo programą priimami 7-9 metų vaikai. Šiais mokslo metais kviečiame mokytis šių mokomųjų dalykų: kanklių, birbynės, akordeono, fortepijono, smuiko, saksofono, trimito ir chorinio dainavimo.

NAUJIENA – gitaros ir mušamųjų instrumentų užsiėmimai.

Atlyginimas už individualias pamokas 12.5 eur./mėn., atlyginimas už mokymo paslaugą grupinėse pamokose – 11.5 eur./mėn.

Baigusiems Meno mokyklos pagrindinio ugdymo programą siūlome toliau lankyti:

Pučiamųjų instrumentų orkestrą, Orkestro choreografinę grupę, Jaunių chorą, Tautinių instrumentų ansamblį, Akordeonininkų ansamblį, Merginų vokalinį ansamblį, Dailės studiją, šokių kolektyvą „EnCanto“, Pramoginių šokių kolektyvą. Atlyginimas už mokymo paslaugą – 3 eur./mėn.

Laukiame Jūsų!

Š.m. balandžio 24-25 d. Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje vyko Tarptautinis medinių ir varinių pučiamųjų instrumentų solistų ir ansamblių festivalis – konkursas „Ventus Musicale“. Jame sėkmingai pasirodė ir mūsų mokyklos mokiniai.

SVEIKINAME saksofonininkus:

Povilą Brencių (3 kl.) A grupėje užėmus II vietą;

Simą Kazenkovą (4 kl.) B grupėje užėmus taip pat II vietą.

Mokinius šiam konkursui ruošė mokytojas Kamilijus Venckus, akompanavo mokytoja Kazimiera Andriuškienė.

 

Š.m. balandžio 20 d. meno mokyklos aktų salėje vyko jubiliejinė 10-oji muzikos olimpiada. Joje varžėsi ir muzikos istorijos, teorijos bei solfedžio žinias pasitikrino Skuodo ir Ylakių skyriaus 4-tų, 5-tų klasių mokiniai. Inirtinga kova tęsėsi iki pat superfinalo. Kadangi du mokiniai surinko po vienodą balų skaičių, tai buvo nuspręsta skirti dvi I-as vietas. Nugalėtojais tapo: Domantas Mažrimas (4 kl./saksofonas) ir Simas Kazenkovas (4 kl./saksofonas); II-a vieta atiteko Ivetai Girdžiūnaitei (4 kl./fortepijonas).