Skuodo meno mokykla | Skuodo meno mokykla | Page 5

Meno mokykla kviečia jau esamus ir būsimus mokinius!

Mokslo metų pradžios šventė Skuode vyks rugsėjo 1 d. 15 val.;

Ylakiuose – rugsėjo 2 d. 14 val.;

Mosėdyje – rugsėjo 2 d. 12 val.

Šiais metais siūlomos šios programos:

Renkama Ankstyvojo ugdymo grupė 5-7 m. vaikams. Ankstyvojo ugdymo programoje  numatyta vaikus supažindinti su keliomis meno raiškos galimybėmis: „Ritmika ir folkloras“, Dainavimo ir anglų k. integruota  programa „Talk and sing“, Dailės pradmenys, Sportiniai šokiai ir Klasikinis šokis. Tėvelių ir vaikų pageidavimu, galima rinktis 5 dalykų komplektą  arba pasirinkti savo krepšelį iš minėtų mokomųjų dalykų.

Dailės skyrius:

Į pradinio ugdymo programą (trukmė 1 – 3 metai) priimami 7- 10 metų vaikai. Į pagrindinio ugdymo programą (trukmė 4 metai) priimami 11 metų ir vyresni vaikai. Baigusiems pagrindinio ugdymo programą mokiniams, sudaroma galimybė lankyti dailės studiją. Prašome kreiptis visus norinčius piešti, nes yra galimybė formuoti Neformalaus vaikų švietimo grupes įvairių dailės krypčių ugdymui.

Choreografijos skyrius:

Į šokio meno pradinio ugdymo programą kviečiami 7-9 metų vaikai. Į pagrindinio ugdymo choreografijos programą gali būti priimami jau lankę choreografijos mokyklas mokiniai, atvykę iš kitų vietovių. Pirmokų šokėjų programoje – 3 mokomieji dalykai po 1 val. per savaitę: klasikinis,  pramoginis ir šiuolaikinis šokiai.

Muzikos skyrius:

Į pradinio ugdymo programą priimami 7-9 metų vaikai. Šiais mokslo metais kviečiame mokytis šių mokomųjų dalykų: kanklių, birbynės, akordeono, fortepijono, smuiko, saksofono, trimito ir chorinio dainavimo.

NAUJIENA – gitaros ir mušamųjų instrumentų užsiėmimai.

Atlyginimas už individualias pamokas 12.5 eur./mėn., atlyginimas už mokymo paslaugą grupinėse pamokose – 11.5 eur./mėn.

Baigusiems Meno mokyklos pagrindinio ugdymo programą siūlome toliau lankyti:

Pučiamųjų instrumentų orkestrą, Orkestro choreografinę grupę, Jaunių chorą, Tautinių instrumentų ansamblį, Akordeonininkų ansamblį, Merginų vokalinį ansamblį, Dailės studiją, šokių kolektyvą „EnCanto“, Pramoginių šokių kolektyvą. Atlyginimas už mokymo paslaugą – 3 eur./mėn.

Laukiame Jūsų!

Š.m. balandžio 24-25 d. Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje vyko Tarptautinis medinių ir varinių pučiamųjų instrumentų solistų ir ansamblių festivalis – konkursas „Ventus Musicale“. Jame sėkmingai pasirodė ir mūsų mokyklos mokiniai.

SVEIKINAME saksofonininkus:

Povilą Brencių (3 kl.) A grupėje užėmus II vietą;

Simą Kazenkovą (4 kl.) B grupėje užėmus taip pat II vietą.

Mokinius šiam konkursui ruošė mokytojas Kamilijus Venckus, akompanavo mokytoja Kazimiera Andriuškienė.

 

Š.m. balandžio 20 d. meno mokyklos aktų salėje vyko jubiliejinė 10-oji muzikos olimpiada. Joje varžėsi ir muzikos istorijos, teorijos bei solfedžio žinias pasitikrino Skuodo ir Ylakių skyriaus 4-tų, 5-tų klasių mokiniai. Inirtinga kova tęsėsi iki pat superfinalo. Kadangi du mokiniai surinko po vienodą balų skaičių, tai buvo nuspręsta skirti dvi I-as vietas. Nugalėtojais tapo: Domantas Mažrimas (4 kl./saksofonas) ir Simas Kazenkovas (4 kl./saksofonas); II-a vieta atiteko Ivetai Girdžiūnaitei (4 kl./fortepijonas).

Kovo 30 d. Skuodo meno mokykloje vyko metodinė mokytojų diena. Bendradarbiaudami kartu su Palangos meno mokyklos mokytojais, pasidalinome pedagogine patirtimi, aktualia informacija, susijusia su švietimu, buvo skaitomi pranešimai apie efektyvesnę mokyklos komunikaciją, mokytojų kompetencijas, projektinę veiklą, apie geros pamokos požymius, motyvaciją ir kt. Svečiai iš Palangos pristatė savo mokyklos ugdymo kokybės išorinio vertinimo rezultatus, dailės skyriaus projektus, tautodailės darbus, grojimo mušamaisiais instrumentais ir saksofonu ypatumus.

Kartu praleista metodinė diena nepaliko abejingų. Buvo sutarta šį bendradarbiavimą tęsti ir susitikti kitais metais.

Klaipėdos apskrities  viešoji I. Simonaitytės biblioteka kovo 17 d. pristatė ožkų skulptūrų parodą miestelėnams ir svečiams, kurioje savo darbą pristatė ir Skuodo meno mokyklos mokiniai. Mokytojo R. Eidėjaus vadovaujamų mokinių sukurta ožkytė vardu Naais (Nice) su aukštakulniais, Klaipėdos profesionalių dailininkų komisijos įvertinta II vieta.

2015 m. kovo 7 – 8 d. Vilniuje vyko XII respublikinis Jono Švedo liaudies instrumentų atlikėjų konkursas. Jame dalyvavo ir laureatų diplomus pelnė mūsų mokyklos mokytojų paruošti mokiniai.

SVEIKINAME

Kanklininkes: Samantą Simutytę ir Ramintą Jonauskaitę (mokytoja Seva Kazankovienė) bei Ugnę Genčaitę (mokytoja Asta Narvilienė).

Birbynininkus: Ugnių Popovą ir Nojų Narvilą (mokytojas Tadas Jonaitis).

Koncertmeisterę Estrėją Eglę Odinienę.

2015 m. vasario 28 d. Klaipėdoje vyko V respublikinis Kazimiero Biliūno tautinių muzikos instrumentų ansamblių ir orkestrų festivalis – konkursas. Skuodo meno mokyklos Ylakių skyriaus birbynininkų kvintetas, vadovaujamas mokytojo Tado Jonaičio, tapo laureatu, savo pogrupyje užimdamas I vietą.

Šių metų sausio 29d. Skuodo kultūros centre vyko kasmetinė Meno mokyklos mokinių dailės darbų paroda ir „Pusiaužiemio koncertas“. Parodos lankytojai turėjo galimybę susipažinti su mūsų mokinių tapybos, piešimo ir lipdybos darbais. Na, o iškart po parodos atidarymo prasidėjęs koncertas, žiūrovus įtraukė į margaspalvį šokio, rūbų kolekcijos pristatymo, muzikos ir dainos sūkurį.

Scenoje pasirodė ir patys mažiausi (ankstyvojo ugdymo) pramoginių šokių grupės mokiniai, išvydome ir tautinį, klasikinį šokį, šokių grupės „Encanto“ bei orkestro šokėjų paruoštas kompozicijas. Muzikinius numerius susirinkusiems dovanojo mūsų mokyklos kanklininkės, akordeonininkai, vaikų liaudiškos muzikos kapela, pianistai, smuikininkai, saksofonininkai bei klarnetininkai. Visų žiūrovų simpatijas pelnė birbynininkų, saksofonininkų ir orkestro šokėjų atliktas muzikinis projektas.

Koncertą vainikavo choro atliekama daina „Lietuva“.

Net 52 mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo sausio 13-osios minėjime Ylakių globos namuose. Visi, segėdami po Neužmirštuolę, prisiminė tų dienų įvykius. Na, o meno mokyklos mokiniai ir mokytojai globos namų bendruomenei dovanojo po muzikinį numerį.

Skuodo muziejuje lapkričio 13 d. 13 val. vyko edukacinis renginys „Nepriklausoma Lietuva (1918-1940)“ fotografo, UAB „Foto žiedas“ savininko Gedemino Januškos fotografijose „Laiko ženklai“. Renginyje buvo pristatomos 1918-1940 metų fotografijos ant drobės ir antikvarinių to laikmečio daiktų paroda, atliekamos Skuodo Pr. Žadeikio gimnazijos ir Skuodo meno mokyklos literatūrinės ir muzikinės kompozicijos.